Perfect Day

Ahojte, milé nevesty (a možno aj ženíchovia)! Ešte v minulom roku sme pre vás pripravili článok, v ktorom sme rozoberali, čo všetko treba vedieť pri plánovaní cirkevného sobášu a v tom dnešnom článku sa pozrieme na to, čo všetko obnáša sobáš civilný, keďže je tam niekoľko rozdielov. Ak by sme vám nedali odpovede na všetky otázky, neváhajte nás kontaktovať a my sa vám pokúsime otázku zodpovedať. :)

Kto sa môže civilne zosobášiť?

Na Slovensku sa bežne môžu civilne zobrať muž a žena slovenskej národnosti, ktorí už dosiahli plnoletosť. Nebojte sa, nie je to až tak oklieštené, taktiež je možné vziať si na území Slovenska cudzinca (po vybavení všetkých potrebných dokladov), alebo aj osobu mladšiu ako 18 rokov (od 16 rokov vyššie), ak vydá súd povolenie.

Pre potreby tohto článku budeme hovoriť o sobáši muža a ženy slovenskej národnosti a na sobáše s cudzincami, či sobáše v cudzine sa pozrieme detailnejšie nabudúce. :)

Koľkokrát je možné mať civilný sobáš?

Je to zaujímavá otázka, ale v podstate neexistuje obmedzenie. :D Pokiaľ máte všetky rozvodové papiere v poriadku a stále veríte na lásku, tak máte dvere otvorené.

Kto môže byť svedok?

Svedkom na civilnom sobáši môže byť slovák aj cudzinec, v tomto smere neexistujú obmedzenia, jedine ak vekové - svedok by mal byť plnoletý. :) Avšak, ak bude vaším svedkom cudzinec, rátajte s tým, že vás matrika požiada o prekladateľa.

Kam treba ísť, ak sa chcem civilne zosobášiť?

V prvom rade treba ísť na matričný úrad v obvode, kde má aspoň jeden zo snúbencov trvalé bydlisko, nezávisle od toho, či tam chcete mať svadbu. Ak tam chcete mať svadbu, tak máte o starosť menej, lebo nemusíte riešiť delegačný list, aby ste sa mohli vziať aj mimo miesta trvalého bydliska, ktorý treba následne zaniesť na matričný úrad v mieste, kde sa chcete sobášiť (tam treba rátať aj s možnými príplatkami za takúto "službičku" - vystavenie delegačného listu 20 EUR a prijatie delegačného listu matrikou v mieste, kde chcete mať sobáš, ďalších 20 EUR).

Ako skoro treba ísť na matriku?

Ak máte vyhliadnutý nejaký konkrétny dátum a čas a nechcete oň prísť, tak určite choďte na matriku aj niekoľko mesiacov dopredu. Ak vám až tak nezáleží na detailoch, ako je výzdoba, či "sprievodný program", tak najneskôr treba všetky dokumenty odovzdať 7 dní pred sobášom - ale vtedy je už veľmi veľké riziko, že v ten deň už nebudú mať váš čas k dispozícii, alebo že, nedajbože, nebude možné mať v ten deň svadbu. Čiže táto neskorá alternatíva je naozaj len pre tých odvážnejších. :)

Čo všetko sa rieši na matrike?

Na matrike sa podáva žiadosť o uzavretie manželstva, ktorú snúbenci spoločne vyplnia. Taktiež treba na matrike predložiť doklady oboch snúbencov, ako rodný list, občianský preukaz, a pokiaľ ide o druhé manželstvo, tak treba predložiť aj úmrtný list zomretého manžela, sobášny list zaniknutého manželstva, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné. Tieto doklady treba teda odovzdať najneskôr sedem dní pred sobášom.

Pokiaľ by ste chceli nejakú špeciálnu požiadavku, napríklad čo sa výzdoby alebo hudby týka, treba to určite začať riešiť čím skôr, aby ste neboli v strese ani vy, ani tety matrikárky. :)

Treba podstúpiť nejakú prípravu?

V prípade civilného sobáša netreba podstupovať žiadnu prípravu, tie sa vyskytujú len pri cirkevných sobášoch. :)

Môžem si zvoliť vlastné miesto civilného obradu? Môže byť civilný sobáš vonku?

Miesto si môžete zvoliť vlastné, ale musí byť vhodné na svadbu, čiže kaštiele alebo hotely sú v poriadku, ale niekde uprostred kravína by vás asi nikto neoddal. Civilný sobáš ale môže byť vonku, napríklad v spomínanom kaštieli, teda pred ním. Ak však takéto miesto nie je v obvode vášho trvalého bydliska, musíte si vybaviť na matrike v obvode vášho trvalého bydliska delegačný list a s ním ísť potom na matriku v obvode, v ktorom sa nachádza vaše vysnívané miesto. :)

Kedy sa nacvičuje svadobný obrad?

Väčšinou sa civilné obrady ani nenacvičujú, skôr vás tety matrikárky zaškolia tesne pred svadbou, kedy máte ísť, čo máte robiť, atď. Ak by ste však veľmi túžili po nácviku svadobného obradu, nemal by to byť problém, treba sa len dohodnúť na matrike.

Kto môže byť oddávajúci?

V obvode sú uzatváraním manželstva poverení starostovia/primátori alebo niekoľko poslancov. Tí však nemôžu uzatvárať manželstvá v inom obvode. Čiže, ak by vás chcel oddať váš strýko poslanec z Hornej Maríkovej v Tomášove, tak to, bohužiaľ, nie je možné.

Koľko samotný obrad trvá?

Obrad netrvá dlho, závisí to od vašej dohody s matrikou či oddávajúcimi, či chcete mať na obrade napríklad príhovor starostu, nejakú hudbu či recitovanie poézie, čo by mohlo obrad natiahnuť, ale s najväčšou pravdepodobnosťou budete do polhodinky hotoví aj so spoločným fotením. :)

Čo po sobáši?

Už len happy-ending! Ale netreba zabúdať, že pokiaľ si beriete priezvisko po manželovi, tak si treba čím skôr zmeniť občiansky, vodičský aj technický preukaz, pas, kartičku poistenca, čiže je potrebné upovedomiť o tejto zmene zdravotnú poisťovňu i sociálnu poisťovňu (to môže zmeniť aj zamestnávateľ), a taktiež netreba zabúdať na mobilného operátora, banku, poisťovňu, kataster, daňový úrad, živnostenský úrad, obchodný register, lekárov, atď. Všade sú lehoty na vykonanie zmeny rôzne, takže čím skôr, tým lepšie. :)

Samozrejme, okolo svadby je tisíc iných vecí, ktoré ešte treba poriešiť, ale veríme, že sme vám dnes dali ako takú predstavu o tom, ako to prebieha pri civilnom sobáši. Ak by vás zaujímalo čokoľvek iné, neváhajte nám napísať. :) My sme čerpali zo skúseností milej tety matrikárky, ale taktiež veľa informácií nájdete aj na www.slovensko.sk.

Prajeme vám krásny januárový deň! :)

Váš team Perfect Day!

Zdroje: 0 / 1-2 / 3-4

Starší článok Novší článok

 

Odporúčame